HXC-608B tủ lanh ngân hàng máu tiêu chuẩn hiệp hội ngân hàng máu mỹ AABB

Haier Biomedical, tủ bảo quản 4oC, Tủ bảo quản máu, tủ lạnh 4oc, Tủ lạnh bảo quản máu, Tủ lạnh ngân hàng máu, tủ lạnh y tế