HXC-1308B Tủ lạnh ngân hàng máu theo chuẩn AABB – Mỹ

HXC-1308B Tủ lạnh ngân hàng máu theo chuẩn AABB – Mỹ được thiết kế đặc biệt để bảo quản máu toàn phẩn và các thành phần máu. Những sản phẩm này có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm và các nguyên liệu sinh học trong các bệnh viện và các phòng thí nghiệm