HXC-158B Tủ lạnh ngân hàng máu bảo quản 84 đơn vị máu 450ml

Haier Biomedical, tủ bảo quản 4oC, tủ lạnh 4oc, Tủ lạnh bảo quản máu, Tủ lạnh ngân hàng máu, Tủ lạnh trữ mẫu, tủ lạnh y tế