Phát hiện nhanh khí thải máy phát điện

Nhà sản xuất: gastec – Nhật bản

Phát hiện nhanh khí thải máy phát điện Carbon  monoxide  là ống phát hiện khí nhanh CO cho phép xác đinh nồng độ tại hiện trường. Sản phẩm được sử dụng nhiều trong các nhà máy sản xuất bia, sản xuất nước giải khát, sản xuất dầu khí, sản xuất gas, trong bênh viện v v