Phát hiện khí thải CO2

Nhà sản xuất: Gastec – Nhật bản

Phát hiện khí thải CO2 Carbon dioxide là dụng cụ phát hiện khí nhanh để kiểm tra khí thải CO2 trong không khí nhanh và hiệu quả, cho kết quả phân tích chỉ sau 5 phút