Máy đo khí độc Acetaldehyde

Máy đo khí độc Acetaldehyde, CH3CHO – C2H4O, Acetaldehyde, Ethanal, Acetic aldehyde, Ethyl aldehyde, Acetylaldehyde là dụng cụ phát hiện nhanh khí  CH3CHO được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp hóa chất, trong phòng thí nghiệm để đánh giá, xác định môi trường độc hại

Nhà sản xuất: gastec