Tủ lạnh cửa kính

Model: HYC 940

Nhà sản xuất: Haier medical

Tủ lạnh cửa kính hay tu lanh cua kinh HYC 940 được thiết kế cho việc bảo quản thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, sinh phẩm ở nhiệt độ 2-8oC. Ổn định nhiệt độ bằng tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức