Tủ lạnh bảo quản mẫu

Model: HYC-260

Nhà sản xuất: Haier medical

Tủ lạnh bảo quản mẫu HYC-260 (Pharmacy Refrigerator) hay còn gọi là tủ lạnh sinh phẩm được thiết kế để bảo quản mẫu, sinh phẩm, bệnh phẩm trong ý tế và phòng thí nghiệm với môi trường nhiệt độ từ 2-8oC, tu lanh bao quan mau