Phát hiện nhanh khí độc Ethyl mercaptan

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm: Phát hiện nhanh khí độc Ethyl mercaptan C2H5SH là thiết bị phát hiện khí nhanh thường được sử dụng trong các nhà máy sản xuất khí

Danh mục: