Phát hiện nhanh khí độc Ethyl mercaptan

Phát hiện nhanh khí độc Ethyl mercaptan C2H5SH, Ethyl mercaptan, C2H5SH, Ethanethiol, Ethyl mercaptan, Mercaptoethane, Ethyl sulfhydrate là thiết bị phát hiện khí nhanh thường được sử dụng trong các nhà máy sản xuất khí, nhà máy dầu khí, nhà máy giấy và trong ngành tầu biển, dụng cụ thuận tiên hơn các máy phát hiện khí độc

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản