HXC-608 tủ lạnh bảo quản máu toàn phần thể tích lớn 608 lít

HXC-608 tủ lạnh bảo quản máu toàn phần thể tích lớn 608 lít nhiệt độ bảo quản 4oC +- 1oC bảo quản túi máu toàn phần 450ml hoặc các nguyên liệu sinh học đặc biệt cần bào quản tại nhiệt độ ổn định 4oC