Hiển thị một kết quả duy nhất

Tủ lạnh bảo quản máu của Haier Biomedical

Tủ lạnh bảo quản máu là thiết bị y tế bảo quản và lưu trữ mẫu máu tại 4oC dùng trong các bệnh viện, trung tâm y tế.

tủ bảo quản máu

Bảo đảm sự đồng đều nhiệt của khoang bảo quản bằng thông gió cưỡng bức với quạt thông gió.

Cho phép quan sát được các túi máu lưu trữ bên trong mà không cần mở cánh tủ.

Có hệ thống giám sát nhiệt độ của tủ lạnh hoạt động trong trường hợp mất điện.

tủ lạnh bảo quản máu haier biomedical

Có hệ thống cảnh báo nhiệt độ bất thường bằng âm thanh, hình ảnh.

Bộ Acqui có sẵn bên trong đảm bảo việc ghi dữ liệu nhiệt độ trong vòng 72 giờ sau khi mất điện.

Tủ lạnh bảo quản đơn vị máu, chế phẩm máu không được dùng để bảo quản các thuốc thử, sinh phẩm xét nghiệm, thực phẩm.