HYZ-8ZA Tủ lạnh y tế sach tay Haier biomedical 12V

HYZ-8ZA Tủ lạnh y tế sach tay Haier biomedical sử dụng điện 12V DC hoặc 220V AC bảo quản nhiệt độ 2-6oC theo yêu cầu bảo quản, dây truyền bảo quản lạnh máu.