HYZ-8Z Hộp làm lạnh nhiệt độ không đổi Haier Biomedical

HYZ-8Z Hộp làm lạnh nhiệt độ không đổi Haier Biomedical thùng vận chuyển, hộp vận chuyển chế phẩm sinh học,  chế phẩm từ máu, thuốc, mẫu y tế