HZY-5B Hộp vận chuyển lạnh làm mát thụ động

HZY-5B Hộp vận chuyển lạnh làm mát thụ động sử dụng cho các điểm lấy máu, các trung tâm bảo quản máu sử dụng để vận chuyển lạnh máu, các sản phẩm