HYZ-15Z hộp lạnh vận chuyển y tế sử dụng điện 12V DC

HYZ-15Z  hộp lạnh vận chuyển y tế sử dụng điện 12V DC, làm lạnh chủ động cho phép bảo quản nhiệt độ 2-6oC, được áp dụng trong vận chuyển vaccine, máu