HZY- 15ZA Tủ lạnh vận chuyển vắc xin, máu nhiệt độ bảo quản 2-6oC

Model: HZY- 15ZA

Thương hiệu: Haier biomedical

Nhiệt độ bảo quản 2-6oC

Tủ lạnh vận chuyển máu HZY- 15ZA là thùng vận chuyển, hộp vận chuyển chế phẩm sinh học,  chế phẩm từ máu, thuốc, mẫu y tế, thuốc thử yêu cầu nhiệt độ không đổi khi vận chuyển