HBC-80 Tủ lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn chống đông băng mức A WHO/UNICEF

HBC-80  Tủ lạnh ice line bảo quản vaccine đạt chuẩn chống đông băng mức A được chứng nhận bởi WHO/UNICEF PQS code: E003/088