Tủ đông sâu

Model: DW-40W380

Nhà sản xuất: Haier Medical

Tóm tắt sản phẩm : Tủ đông sâu DW-40W380 là tủ lạnh âm sâu loại nằm, thể tích 380 lít dùng để bảo quản mẫu, chất chuẩn, hóa chất. Tu dong sau có giá gia ca vừa phải phù hợp với các yêu cầu thực tế của phòng thí nghiệm

 

Danh mục: