HZY- 15ZA Tủ lạnh vận chuyển máu, nhiệt độ bảo quản 2-6oC

HZY- 15ZA Tủ lạnh vận chuyển máu, nhiệt độ bảo quản 2-6oC, điện áp 12V DC, hệ thống kiểm soát Cold chain monitor của Haier Biomedical