Tủ bảo quản máu lưu động

Model: HXC-80

Nhà sản xuất: Haier medical

Tủ bảo quản máu lưu động HXC-80 Blood Transportation Box là tủ vận chuyển máu chuyên dụng cho y tế thường được dùng cho các ngân hàng máu, các xe cứu thương