Ống phát hiện nhanh khí Gastec

ống phát hiện nhanh khí Gastec

Ống phát hiện nhanh khí Gastec cho biết nồng độ trực tiếp bằng thang đo hiệu chuẩn được in trên ống. Gastec hiện có sẵn cho hơn 500 ứng dụng khác nhau.

Trước đây, việc đo lường một số loại khí và chất lỏng đặc biệt đòi hỏi các quy trình phức tạp và thiết bị rất tinh vi.

Tuy nhiên, GASTEC đã tạo ra nhiều loại sản phẩm và bộ dụng cụ đo lường thiết thực để người ta có thể dễ dàng đo các loại khí và chất lỏng đó, mở rộng phạm vi của phương pháp đo ống dò.

Với các sản phẩm của GASTEC, phép đo chính xác và nhanh chóng các loại khí và chất lỏng đặc biệt có thể được thực hiện một cách đơn giản mà không cần bất kỳ chuyên môn, kỹ thuật đặc biệt hay quy trình và thiết bị phức tạp nào.

Đặc trưng của Ống phát hiện nhanh khí Gastec

  • Mọi người, mọi lúc, mọi nơi có thể thực hiện phép đo tại chỗ một cách dễ dàng trong thời gian ngắn
  • Có thể đọc trực tiếp dễ kiểm tra do thang đo hiệu chuẩn được in trực tiếp trên ống
  • Có thể thu được phạm vi đo mở rộng bằng cách điều chỉnh thể tích lấy mẫu
  • Để đảm bảo độ chính xác cao, mỗi lô sản xuất đều được kiểm tra và hiệu chuẩn độc lập, Mỗi ống dò đều có số kiểm soát chất lượng riêng được in trên ống
  • Thời hạn sử dụng dài với sự ổn định lâu dài tuyệt vời

Đặc trưng

Các loại ống dò

Ống đò đo lường ngắn hạn Các ống đò thực hiện các phép đo bằng bơm lấy mẫu khí
Các ống đò dài hạn (có trọng số theo thời gian) Ống đò đo nồng độ trung bình trong một khoảng thời gian dài mà không cần sử dụng bơm lấy mẫu khí
Ống đò cho bơm lấy mẫu không khí tự động Các ống đò kiểu hút thực hiện các phép đo bằng bơm lấy mẫu không khí tự động
ống airtec Ống đò đo tạp chất tìm thấy trong xi lanh và máy nén
ống polytec Các loại máy đò xác định đồng thời nhiều loại khí được tìm thấy trong môi trường vận hành
Ống đò PYROTEC Ống đò sử dụng nhiệt phân trên khí CFC sử dụng PYROTEC để chuyển đổi thành khí có thể đo được
Ống đò loại tiêm Ống đò sử dụng ống tiêm để thu mẫu khí chứa trong ống đò để đo
Ống đò chất hòa tan trong dung dịch Các ống đò đo nồng độ của các chất hòa tan trong dung dịch lỏng được giữ trong cốc hoặc vật chứa khác như vậy