Sulphuric acide H2SO4 là acid cực mạnh, sự sôi của axít sulfuric khi thêm nước vào thường sinh ra các đám khói chứa hơi axít sulfuric, hơi này cực nóng cũng như có tính axít cao

Hiển thị một kết quả duy nhất

Sulphuric acide H2SO4 là acid cực mạnh, sự sôi của axít sulfuric khi thêm nước vào thường sinh ra các đám khói chứa hơi axít sulfuric, hơi này cực nóng cũng như có tính axít cao

Sulphuric acide H2SO4 là acid cực mạnh, sự sôi của axít sulfuric khi thêm nước vào thường sinh ra các đám khói chứa hơi axít sulfuric