Phosgene COCl2, Carbon dichloride oxide, Carbon oxychloride, Chloroformyl chloride, Dichloroformaldehyde, Dichloromethanone, Dichloromethanal

Hiển thị một kết quả duy nhất

Phosgene COCl2, Carbon dichloride oxide, Carbon oxychloride, Chloroformyl chloride, Dichloroformaldehyde, Dichloromethanone, Dichloromethanal

Phosgene là một chất phản ứng công nghiệp có giá trị và là đơn vị khối xây dựng trong quá trình tổng hợp các dược phẩm và các hợp chất hữu cơ khác.

Chất này đã có tiếng xấu như một vũ khí hóa học trong Chiến tranh thế giới thứ nhất khi nó làm chết khoảng 85% trong số 100.000 người chết do vũ khí hóa học gây ra.


Phosgene COCl2, Carbon dichloride oxide, Carbon oxychloride, Chloroformyl chloride, Dichloroformaldehyde, Dichloromethanone, Dichloromethanal