Phenol, Benzenol, Carbolic acid, Phenylic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Phenol, Benzenol, Carbolic acid, Phenylic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid.

Phenol, Benzenol, Carbolic acid, Phenylic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid.

phenol được sử dụng như một phương tiện giết người của Đức quốc xã trong thế chiến thứ hai từ năm 1939 đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến


Phenol, Benzenol, Carbolic acid, Phenylic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid.