Hầu hết các phơi nhiễm với cresols ở mức rất thấp không gây hại mặc dù, như phenol, cresols là các chất gây kích ứng da. Khi cresols được thở, ăn vào, hoặc bôi lên da ở mức rất cao, chúng có thể gây hại

Hiển thị một kết quả duy nhất

O-cresol, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene, 2-Cresol, o-Cresylic acid, 1-Hydroxy-2-methylbenzene,

Hầu hết các phơi nhiễm với cresols ở mức rất thấp không gây hại mặc dù, như phenol, cresols là các chất gây kích ứng da. Khi cresols được thở, ăn vào, hoặc bôi lên da ở mức rất cao, chúng có thể gây hại


Hầu hết các phơi nhiễm với cresols ở mức rất thấp không gây hại mặc dù, như phenol, cresols là các chất gây kích ứng da. Khi cresols được thở, ăn vào, hoặc bôi lên da ở mức rất cao, chúng có thể gây hại