nitrogen dioxide NO2, Nitrogen(IV) oxide, Deutoxide of nitrogen

Hiển thị một kết quả duy nhất


nitrogen dioxide NO2, Nitrogen(IV) oxide, Deutoxide of nitrogen

Nitơ điôxít hay điôxít nitơ là một hợp chất hóa học có công thức NO2. Nó là một trong các loại ôxít nitơ. Nitơ điôxít là chất trung gian trong quá trình tổng hợp công nghiệp của axit nitric, với hàng triệu tấn được sản xuất mỗi năm. Khí độc màu nâu đỏ này có mùi gắt đặc trưng và là một chất gây ô nhiễm không khí nổi bật. Nitơ điôxít là một phân tử thuận từ, cong với nhóm điểm C2V đối xứng


nitrogen dioxide NO2, Nitrogen(IV) oxide, Deutoxide of nitrogen