Nitric acid, HNO3, Aqua fortis, Spirit of nitre, Salpetre acid

Hiển thị một kết quả duy nhất

Nitric acid, HNO3, Aqua fortis, Spirit of nitre, Salpetre acid

Axit nitric là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học HNO3. Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm. Trong tự nhiên, axit nitric hình thành trong những cơn mưa giông kèm sấm chớp và hiện nay chúng là một trong những tác nhân gây ra mưa axit.

Axit Nitric là một chất ôxi hóa mạnh, và các phản ứng của axit nitric với các hợp chất như cyanit, carbit, và bột kim loại có thể gây nổ. Các phản ứng của axit nitric với nhiều hợp chất vô cơ như turpentine, rất mãnh liệt và tự bốc cháy.


Nitric acid, HNO3, Aqua fortis, Spirit of nitre, Salpetre acid