Methyl mecarptan CH3SH, Methanethiol, Methyl mercaptan, Mercaptomethane, Methiol, Thiomethyl alcohol, Methylthiol

Hiển thị một kết quả duy nhất

Methyl mecarptan CH3SH, Methanethiol, Methyl mercaptan, Mercaptomethane, Methiol, Thiomethyl alcohol, Methylthiol

Methyl mercaptan (CH3SH) là khí được chứa đựng ở dạng lỏng, có mùi đặc biệt giống như mùi tỏi, nặng hơn không khí thường (do đó khi có mặt trong không khí sẽ lắng xuống vị trí gần mặt đất, người ở vị trí thấp hơn có thể bị ngộ độc nặng hơn)


Methyl mercaptan (CH3SH) là khí được chứa đựng ở dạng lỏng, có mùi đặc biệt giống như mùi tỏi, nặng hơn không khí thường