Mercaptans, thiol, sulfhydryl

Hiển thị một kết quả duy nhất

Mercaptans, thiol,  sulfhydryl là một hợp chất hữu cơ sulfur có chứa một nhóm sulfhydryl (R-SH) liên quan đến. Nhiều thiol có mùi mạnh giống với tỏi hoặc trứng thối. Thiol được sử dụng làm chất khử mùi để giúp phát hiện khí tự nhiên (dạng tinh khiết không mùi), và “mùi khí tự nhiên” là do mùi của thiol được sử dụng như mùi. Thiols đôi khi được gọi là mercaptans.


Mercaptans, thiol, sulfhydryl . Nhiều thiol có mùi mạnh giống với tỏi hoặc trứng thối.