Hydro là một chất khí dễ bắt cháy, nó cháy khi mật độ chỉ có 4%.

Hiển thị một kết quả duy nhất