Hydrogen fluoride – HF - Hydro florua là một hợp chất hóa học với công thức hoá học HF.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hydrogen fluoride – HF – Hydro florua là một hợp chất hóa học với công thức hoá học HF. Loại khí hoặc chất lỏng không màu này là nguồn floine công nghiệp chính, thường là dung dịch nước gọi là axit flofluoric. Hydro florua là một loại khí nguy hiểm, tạo thành axit flofluoric ăn mòn và xâm nhập khi tiếp xúc với độ ẩm. Loại khí này cũng có thể gây ra chứng mù do sự hủy hoại nhanh chóng của giác mạc.

Loại khí này cũng có thể gây ra chứng mù do sự hủy hoại nhanh chóng của giác mạc.