hydrogen cyanide HCN, Hidro xyanua, còn gọi là Axit xianhiđric

Hiển thị một kết quả duy nhất

hydrogen cyanide HCN, Hidro xyanua, còn gọi là Axit xianhiđric công thức hóa học HCN, muối tạo thành gọi là muối xianua. Đây là một loại axit rất độc, tất cả các muối của nó cũng rất độc, độc như nicotin (từ 2 đến 3 giọt có thể giết chết một con chó)

Đây là một loại axit rất độc, tất cả các muối của nó cũng rất độc, độc như nicotin