Ethyl mercaptan, C2H5SH, Ethanethiol, Ethyl mercaptan, Mercaptoethane, Ethyl sulfhydrate

Hiển thị một kết quả duy nhất

Ethyl mercaptan, C2H5SH, Ethanethiol, Ethyl mercaptan, Mercaptoethane, Ethyl sulfhydrate

Ethanethiol, thường được gọi là ethyl mercaptan, là chất lỏng trong suốt với mùi khác biệt. Đây là một hợp chất hữu cơ sulfur với công thức CH3CH2SH. EtSH viết tắt, nó bao gồm một nhóm etyl (Et), CH3CH2, gắn với một nhóm thiol, SH.


Ethanethiol, thường được gọi là ethyl mercaptan, là chất lỏng trong suốt với mùi khác biệt. Đây là một hợp chất hữu cơ sulfur với công thức CH3CH2SH