Methanedithione, Carbon di sulphude, Carbon bisulfide, Cacbon đisulfua,

Hiển thị một kết quả duy nhất

Carbon disulphude

IUPAC name: Methanedithione;

Other names:  Carbon bisulfide, Cacbon đisulfua, Dithiocacbonic anhydrit, Cacbon bisulfua, Bisulfua cacbon, Đisulfua cacbon

CAS Number:  75-15-0 

3D model (JSmol): Interactive image

ChEBI: CHEBI:23012 

ChemSpider: 6108 

ECHA InfoCard: 100.000.767

EC Number: 200-843-6

KEGG: C19033 

PubChem CID: 6348

RTECS number: FF6650000

UNII: S54S8B99E8 

UN number:1131

InChI:

  • InChI=1S/CS2/c2-1-3

Key: QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N 

  • InChI=1/CS2/c2-1-3

Key: QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYAS

SMILES: C(=S)=S
Carbon disulphide hay cacbon disulfua là chất lỏng không mầu dễ bay hơi với công thức hóa học là CS2

CS2 là chất dễ bắt cháy và có nhiệt độ tự kích cháy thấp, Carbon disulphide không dễ vận chuyển bằng các phương tiện vận tải thông thường.

Nguy hiểm: Ở nồng độ cao cacbon disulfua có thể đe dọa đến tính mạng do anh hưởng mạnh đến hệ thân kinh trung ương; Khi ở lượng nồng độ cao Carbon disulphide có một lượng nhỏ H2S hydrogen sulphide


Dithiocacbonic anhydrit, Cacbon bisulfua, Bisulfua cacbon, Đisulfua cacbon