Acetaldehyde – CH3CHO – C2H4O, Acetaldehyde, Ethanal, Acetic aldehyde, Ethyl aldehyde, Acetylaldehyde

Hiển thị một kết quả duy nhất

Acetaldehyde – CH3CHO – C2H4O, Acetaldehyde, Ethanal, Acetic aldehyde, Ethyl aldehyde, Acetylaldehyde

Acetaldehyde là chất độc khi sử dụng bên ngoài trong thời gian dài, chất kích thích, và có thể xảy ra chất gây ung thư.  Acetaldehyde tự nhiên phân hủy trong cơ thể người.


Acetaldehyde – CH3CHO – C2H4O, Acetaldehyde, Ethanal, Acetic aldehyde, Ethyl aldehyde, Acetylaldehyde