Tủ lạnh trữ mẫu HYC-68 bảo quản mẫu dược phẩm

Tủ lạnh trữ mẫu 68 lít bảo quản mẫu, sinh dược phẩm ở 2-8oC

Tủ lạnh trữ mẫu thể tích nhỏ 68 lít bảo quản dược phẩm, vaccine, sinh phẩm với nhiệt độ yêu cầu của mẫu từ 2-8oC đạt chuẩn y tế quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *