Tủ lạnh trữ mẫu 68 lít

Model: HYC-68

Nhà sản xuất: Haier Medical

Tủ lạnh trữ mẫu hay tủ trữ mẫu, tủ lạnh bảo quản mẫu, tủ lạnh sinh phẩm được thiết kế để  sử dụng cho việc bảo quản mẫu, mẫu bệnh phẩm, mẫu dược phẩm, mẫu kiểm nghiệm và các chế phẩm sinh học. Được ứng dụng để bảo quan dược phẩm, các chế phẩm dược, bệnh phẩm