1712-haierbiomedical-hycd-282a-tu-lanh-am-sau-tu-mat-ket-hop-01

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tủ lạnh y tế có 2 vùng nhiệt độ từ 2-8oC và từ -10oC đến -40oC sử dụng trong thí nghiệm, y tế bảo quản vaccine, sinh phẩm, mẫu

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tủ lạnh y tế có 2 vùng nhiệt độ từ 2-8oC và từ -10oC đến -40oC sử dụng trong thí nghiệm, y tế bảo quản vaccine, sinh phẩm, mẫu

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tủ lạnh y tế có 2 vùng nhiệt độ từ 2-8oC và từ -10oC đến -40oC sử dụng trong thí nghiệm, y tế bảo quản vaccine, sinh phẩm, mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *