Tủ lạnh âm sâu âm 40oC và tủ bảo quản 2-8 oC kết hợp HYCD-282

Model: HYCD 282

Nhà sản xuất: Haier Medical

Tủ trữ mẫu hai vùng nhiệt độ Refrigerator- freezer là tủ lạnh chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị có hai khoang nhiệt độ khác nhau, điều khiển độc lập là nhiệt độ từ 2-8oC và nhiệt độ -10 đến -20oC thiết bị phù hợp cho bảo quản mẫu, mẫu xét nghiệm, chất chuẩn, sinh phẩm, bệnh phẩm