Tủ đông sâu

Model: DW-40W380

Nhà sản xuất: Haier Medical

Danh mục: