Hệ thống xác định nồng độ Sulphides No.330

Hệ thống xác định nồng độ Sulphides No.330 Gastec japan. Việc đo, xác định hàm lượng sulphides tổng cộng trong nước hồ, biển, sông hoặc nước thải khu công nghiệp đòi hỏi thiết bị và kỹ năng chuyện nghiệp và việc xác định khó được thực hiện trong thời gian ngắn.