Phát hiện nhanh khí độc Methyl mercaptan

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện nhanh khí độc Methyl mercaptan – CH3SH là dụng cụ phát hiện khí nhanh được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp dầu khí, ngành công nghiệp sản xuất giấy

Danh mục: