Phát hiện nhanh khí độc Methyl mercaptan

Phát hiện nhanh khí độc Methyl mercaptan – CH3SH,  Methyl mecarptan CH3SH, Methanethiol, Methyl mercaptan, Mercaptomethane, Methiol, Thiomethyl alcohol, Methylthiol

là dụng cụ phát hiện khí nhanh được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp dầu khí, ngành công nghiệp sản xuất giấy

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản