Phát hiện khí thải lò hơi đốt củi Sulphur dioxide

Nhà sản xuất: Gastec – nhật bản