Gastec 28 Polytec V

Polytec tube V, Hydrogen chloride, Phosgene, Chlorine, Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide, Hydrogen sulphide, Hydrogen cyanide, Carbon monoxide, Hydrogen, Hydrogen phosphide, Acetylene, Ethylene.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *