Ống phát hiện khí nhanh Oxgen O2 31B

Ống phát hiện khí khanh oxygen O2 No.31B của nhà sản xuất gastec – japan được sử dụng để phát hiện, xác định nồng độ khí oxygen với khoảng đo từ 3-24%

Nhà sản xuất: gastec – Japan