Đo nhanh khí độc Hydrogen peroxide

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Đo nhanh khí độc Hydrogen peroxide là dụng cụ phát hiện khí nhanh  H2O2 sử dụng trong phân tích đánh giá môi trường

Danh mục: