Các sản phẩm cùng loại
Bồn rửa siêu âm
Bồn rung siêu âm
Bể rửa siêu âm công nghiệp
Bồn rửa siêu âm công nghiệp
Máy rung siêu âm
Máy lắc siêu âm UCEA07
Máy lắc siêu âm UCEA13T
Máy lắc siêu âm UCEA13
Lượt truy cập: 450701
© 2010 by LABORATORY INFORMATION,INFO@LAB.INFO.VN , All Rights Reserved | Development by ITI Solution
ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:
Điện Thoại: 08.6682.1828  - Email: info@lab.info.vn
          
VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Địa Chỉ: 71/66/1/1 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà nội
Điện thoại: 04.3566.7647 - Email: info@lab.info.vn

Bể rửa siêu âm  Phát hiện khí nhanh