Hệ thống đồng nhất mẫu

Hệ thống đồng nhất mẫu

Hệ thống đồng nhất mẫu PRO “PC”
Series Pro400PC - Programmable Laboratory and Industrial Homogenizers – Máy đồng hóa mẫu mức độ công nghiệp – phòng thí nghiệm cho phép đồng hóa mẫu theo chương trình máy tính. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng yêu cầu đồng hóa cho phép tiến hành theo chường trình mà ít cần quan tâm, quan sát đến quá trình đồng hóa. Sản phẩm này được phát triển với công kết nối với máy tính

Dòng sản phẩm “PC” gồm có các sản phầm PRO300PC, PRO350PC và PRO400PC được lập trình đồng hóa thông qua màn hình trực tiếp trên máy tính kiểu Touch Pad hoặc thông qua máy tính sách tay hoặc máy tính để bàn thông qua cổng kết nối RS 232. Các chương trình có thể được tạo ra và lưu trữ, mỗi chương trình có thể gồm 23 quá trình đồng hóa khác khau theo tốc độ đồng hóa, thời gian thực hiện và thời gian tạm dừng giữa mỗi quá trình. Tại mỗi điểm của quá trình đồng hóa đều có thể bỏ qua bước tiếp theo hoặc điều khiển trực tiếp không theo chương trình sau khi dừng chương trình đồng hóa.

PRO “PC” là máy đồng hóa mẫu – máy trộn mẫu đáp ứng yêu cầu công nghiệp về độ chính xác mỗiquá trình và tài liệu cho quá trình bảo trì.  Với mỗi quá trình đồng hóa, dữ liệu có thể tạo biểu đồ trên màn hình máy tính. Cả chương trình và dữ liệu thu nhận ( tại thời điểm đồng hóa và tốc độ cài đặt, thời gian và tốc độ thực) đều được lưu trữ và hiển thị trên màn hình máy tính hoặc in thông qua máy in.

Thông sỗ kỹ thuật của máy theo cá dòng sản phẩm chính và kết nối máy tính thông qua cổng kết nối RS 232 và điều khiển thông qua phần mềm.

Các sản phẩm cùng loại
Máy lắc tự nhiên
Máy lắc trộn vortex
Máy lắc vòng
Máy lắc ngang
Máy khuấy từ ra nhiệt
Máy trộn mẫu
Thiết bị trộn mẫu
Máy đồng hóa mẫu
Lượt truy cập: 444824
© 2010 by LABORATORY INFORMATION,INFO@LAB.INFO.VN , All Rights Reserved | Development by ITI Solution
ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:
Điện Thoại: 08.6682.1828  - Email: info@lab.info.vn
          
VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Địa Chỉ: 71/66/1/1 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà nội
Điện thoại: 04.3566.7647 - Email: info@lab.info.vn

Bể rửa siêu âm  Phát hiện khí nhanh