Ống phát hiện khí nhanh Phenol

Ống phát hiện khí nhanh Phenol

Ống phát hiện khí nhanh Phenol C6H5OH, khoảng đo từ 0.4 đến 187ppm


Tên sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh Phenol

Công thức hóa học

C6H5OH

Mã sản phẩm : NO. 60

Thời gian lấy mẫu

1.5 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu)

Giới hạn phát hiện nhỏ  nhất

0.1 ppm

Thời gian bảo quản

2 năm

Điều kịện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh ở 10OC hoặc thấp hơn

Khoảng đo

0.4 tới 1 ppm với thể tích 400 ml

1 tới 25 ppm với thể tích 200ml

25 tới 62.5 ppm với thể tích 100ml

62.5 tới 187 ppm với thể tích 50ml

0.4 tới 187 ppm khoảng đo toàn dải

Đóng gói

Hộp 10 ống

Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện khí Petroleum naphtha
Phát hiện nhanh khí 2-Pentenenitrile
Ống phát hiện khí độc sulphuric acid
Phát hiện khí thải lò hơi đốt củi Sulphur dioxide
Ống phát hiện khí nhanh Styrene
Ống phát hiện dung môi Stoddard Solvent
Ống phát hiện khí nhanh Trichloroethylene
Ống phát hiện nhanh khí độcToluene
© 2010 by LABORATORY INFORMATION,INFO@LAB.INFO.VN , All Rights Reserved | Development by ITI Solution
ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:
Điện Thoại: 08.6682.1828  - Email: info@lab.info.vn
          
VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Địa Chỉ: 71/66/1/1 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà nội
Điện thoại: 04.3566.7647 - Email: info@lab.info.vn

Bể rửa siêu âm  Phát hiện khí nhanh